Alibi naruby

Test věrnosti partnera

.. ZBAVÍME VÁS STRACHU Z NEVĚRY PARTNERA

Naše služby

 • Test věrnosti vašeho partnera
 • Rozchod s partnerem bez emocí a ztrát
 • Právní služby
 • Služby psychologa

Jakým svým ztrátám předejdete

 • Vaše děti neztratí šťastné dětství.
 • Nebudete riskovat možnost zdravotních komplikací.
 • Neztratíte čas, lásku a peníze s nefér člověkem.
 • Vyvarujete se psychického šoku z odhalení nevěry.

Kdy naše služby využít

Naše služby
 • Toužíte po jistotě, že je váš partner opravdu hodnotný a stojí za vaší lásku, čas a peníze
 • Chcete ukončit vztah s "nepohodlným" partnerem bez finančních ztrát a psychického vydírání z jeho strany.
 • Nechcete být účastníkem vyhrocené situace.
 • Dopřejte si rozchod s minimem emocí. Spolehněnte se na naše profesionální právníky a psychologické poradce.
Kontaktujte nás

Reference

Nikdy bych nevěřil čeho je žena schopna, když se chce pomstít svému partnerovi a jak dlouho jí ta nenávist vydrží,...bez vás bych nikdy nezjistil, že něco měla s tím recepčním.. Děkuji

Karel

Děkuji vám za pomoc při usvědčení mého manžela z nevěry....ztratila jsem s ním 5 let a mnoho nervů....konečně mohu být zase sama sebou...

Lucie

... jak se říká příležitost dělá zloděje a podobní nemorální lidé se přitahují. Pomohli jste mi otevřít mi oči a ušetřili jste mi peníze ...

Petr

...o tom, že ženy mají nejčastěji mimomanželské vztahy se svými trenéry fitness a když vodí děti na kroužky jsem četl...teprve vy jste mi potvrdili že se to týká i mé ženy...(bohužel)

Petr

Manžel byl velmi atraktivní. Bylo mi občas nepříjemné, že se na něho ženy koukají, a on se o nich vyjadřuje obdivně....stále mě ujišťoval, že by mě nikdy nepodvedl už kvůli dětem. Jednou jsem našla na povlaku na posteli takový flíček. Jedině díky vám jsem neplýtvala další roky s tímto člověkem a soud mi svěřil děti do výchovy za výhodných podmínek. Děkuji.

Aneta

Začalo to nevinně. Žena se mnou nechtěla mít sex. Občas jsem se jí nedovolal ani v poledne. Měl jsem jí rád a tak jsem na ní nežárlil. Kdybych vás kontaktoval dříve mohl jsem si ušetřit roky života, zničené sebevědomí a mnoho peněz.

David

Kontakt

Všeobecné podmínky

1. Úvodní ustanovení

2. Definice pojmů

3. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje tyto služby v českém a anglickém jazyce.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

5. Platební a dodací podmínky

5.1 Platební podmínky
Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro ně je cena poskytnutá zákazníkovi emailem při uzavírání kupní smlouvy. 
Závazná cena služby je vždy cena, poskytnutá formou emailu na adresu objednatele.

5.2 Způsob úhrady
Platba za objednané služby je provedena předem na účet  číslo:  2200723501 / 2010 poskytovatele služby.

5.3. Dodací podmínky
Služba bude dodána v souladu se specifikací uvedenou na webových stránkách nebo potvrzené objednávce. Za závaznou informaci se vždy považuje informace doručená uživateli emailem.

6. Postup při nepřevzetí řádně objednané služby nebo odstoupení od smlouvy

6.1. Neplnění smlouvy na straně zákazníka
Od smlouvy lze odstoupit bez sankce do  24  hodin od zaslání řádné objednávky.
Od smlouvy lze odstoupit pouze písemně – zasláním emailu na adresu jirifeiler@gmail.com.
Po uplynutí 24 hodin od zaslání řádné objednávky nebo v případě nepřevzetí řádně objednané služby obdrží zákazník  60 % zaplacené částky.

6.2. Neplnění smlouvy na straně poskytovatele
Zákazník obdrží 100 % zaplacené částky zpět na svůj účet do 5 pracovních dnů od data původního termínu konání akce.

7. Reklamace

7.1. Reklamaci vad poskytované služby je uživatel povinen provést neprodleně po zjištění, a to písemně e-mailem na adresu jirifeiler@gmail.com.

7.2. Pokud dojde k chybnému vyúčtování platby, má Uživatel právo platbu reklamovat, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do 1 měsíce ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, písemně e-mailem na adresu jirifeiler@gmail.com.

7.3. Poskytovatel vyřídí reklamace bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele písemně e-mailem. Vrácení peněz bude realizováno na bankovní účet, dle dohody s uživatelem.

7.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele – zákazníka v případě, kdy výsledek služby byl ovlivněn činností  zákazníka – adresáta služby, jiných osob nebo orgánů (včetně soudů), případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě.
Služba je poskytována na základě informací a podkladů poskytnutých zákazníkem , přičemž poskytovatel  předpokládá, že tyto informace jsou správné.

8. Ochrana dat

8.1. Poskytovatel i uživatel služby jsou zavázáni považovat veškeré údaje, související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.

8.2. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1. Poskytovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek, zejména bodu 5. VP, vyhrazuje právo okamžitého vypovězení smlouvy na poskytování služeb,  tzn. mimo jiné okamžité zrušení poskytovaných služeb.

9.2. Případné odchylky od těchto Všeobecných podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a uživatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu. Poskytovatel je oprávněn tyto VP měnit s tím, že je povinen je zveřejnit měsíc před jejich účinností prostřednictvím adresy www.alibinaruby.cz.

9.3. Právní vztahy vznikající se Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek, jakož i právní vztahy se Smlouvou související se řídí českým právem.

V Praze, zveřejněno 1.3. 2018 na www.alibinaruby.cz, platné od 1. 3. 2018. Jiří Feiler